Produkujemy projekty telewizyjne, kinowe i festiwalowe,
oferujemy serwis filmowy, koprodukcję i produkcję wykonawczą

Jesteśmy GRANATOR FILM

WSPIERAMY NASZYCH PARTNERÓW PRODUKCYJNYCH W:

✓ Koprodukcji, produkcji wykonawczej
✓ Zatrudnieniu ekipy
✓ Znalezieniu odpowiednich lokacji
✓ Zabezpieczeniu praw i pozwoleń
✓ Wynajmie sprzętu, logistyce, akomodacji
✓ Castingu, zatrudnieniu aktorów i statystów
✓ Post-produkcji
✓ Serwisie produkcyjnym

A JEŻELI JESTEŚ TWÓRCĄ LUB CHCESZ Z NAMI POROZMAWIAĆ O SWOIM PROJEKCIE, WYŚLIJ DO NAS TE DOKUMENTY:

✓ Synopsis
✓ Treatment
✓ Scenariusz
✓ Eksplikacja