GET A QUOTE

WORK WITH US.

Please fill out the form below or send an email to: OFFER@GRANATOR.COM with information about the project - and we'll set up a quick call
to meet you.
The form has been sent!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

FAQ - Frequently Asked Questions:

How much does it all cost?

We can offer some pricing solutions once we know more about your project and your goals. Please send us e-mail - and we'll get back to you for a brief conversation.

Does it work? What is the ROI?

It works! Check out the case study descriptions of individual projects in our portfolio. In addition, with our videos you will get as much as 200% better results in Ads campaigns. Our productions get positive quality indicators given by Meta Ads, LinkedIn Ads and Youtube Ads algorithms, so campaigns using them are rewarded with cheaper ad costs.

Who do you work with?

We work with large and medium-sized companies and marketing agencies.Our ideal client is tired of boring marketing and wants something bold, unique and fun that will help their company stay ahead of the competition.

Ile to wszystko trwa?

Zaplanuj 2-4 tygodnie na to, by cała produkcja została ukończona i oddana w Twoje ręce.
Oczywiście może to być nieco dłuższy lub krótszy okres, w zależności od okoliczności.

Czy możecie podpowiedzieć co nam się przyda?

Wierzymy, że sukces dobrej kampanii z użyciem filmu reklamowego to przede wszystkim zasługa procesu przygotowań.
Spodziewaj się, że dostarczymy dla Ciebie odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania oraz doradzimy co zrobić, by film, który od nas otrzymasz przynosił Twojej firmie jeszcze większe korzyści.

Mam ograniczony budżet. Co teraz?

Kiedy masz efektowne wideo prezentujące Twoją markę i produkty automatycznie wygrywasz z większością Twojej konkurencji.
Jak dokonać tego z niewielkim budżetem? Daj proszę znać w wiadomości e-mail jakie widełki kosztowe są możliwe w zasięgu Twojej inwestycji, a przygotujemy dla Ciebie optymalnie dopasowane rozwiązania.

How long does it all take?

Plan 2-4 weeks for the entire production to be completed and in your hands. Of course, this can be a slightly longer or shorter period, depending on the circumstances.

Can you suggest what we need?

We believe that the success of a good campaign using an advertising video is primarily due to the process of preparation.Expect us to provide you with answers to all your questions and advise you on what to do to make the video you receive from us bring even more benefits to your business.

I have a limited budget. What to do now?

When you have an impactful video showcasing your brand and products you automatically win over most of your competition.How do you accomplish this with a small budget? Please let us know in an email what cost spreads are possible within your investment range, and we will prepare an optimized solution for you.

GRANATOR FILM

+48 530 793 796

POZNAŃ

Święty Marcin 29/11a

WARSZAWA

Marszałkowska 140

BARCELONA

Carrer Ample 3, 3A
GRANATOR FILM Sp. z o.o